Obj 02/12/2016 - vyhotovenie projektu na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby Turistická rozhľadňa Lozorno. Dodávateľ: PROBEST s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 02.01.2017