Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, oplotenie športového areálu. Príjemca: Športový klub Lozorno.12. 4. 2016

pdf
Dátum zadania: 04.01.2017