Obj 01/01/2017 - obecný informačno navigačný systém v počte 2 ks v celkovej sume 1.104,10 Eur s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s. r. o.

pdf
Dátum zadania: 13.01.2017