Obj 02/01/2017 - obecný informačno navigačný systém v počte 2 ks v celkovej sume 1104,10 Eur s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 17.01.2017