Obj 03/01/2017 - poradenské a konzultačné služby pri príprave projektového zámeru na projekt: Modernizácia odborných učební ZŠ v celkovej sume 1.200,- Eur s DPH. Dodávateľ: CNS EuroGrants s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 19.01.2017