Oznámenie o začatí konania. Začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním Rozšírenie kapacity ZŠ — Prístavba triedy 1. stupeň

pdf
Dátum zadania: 23.01.2017