Dodatok č.1/2017 k Zmluve o spolupráci a o zriadení spoločného úradu. Obec Kostolište.30. 12. 2016

pdf
Dátum zadania: 24.01.2017