Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00011364. Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.. 31.12.2016

pdf
Dátum zadania: 24.01.2017