Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 1. 2. 2017

pdf
Dátum zadania: 01.02.2017