Obj 04/02/2017 - elektroinštalácia v priestoroch Zdravotného strediska v celkovej výške 175,44 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 13.02.2017