Dohoda Č. OK LO 12/01/2017/1/ABA o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu. Vysiela: VaV Akademy - BA, s.r.o. 12.1.2017

pdf
Dátum zadania: 27.02.2017