Obj 05/02/2017 - maliarske prace v MŠ v celkovej výške 2.193,60 Eur s DPH. Dodávateľ: B&B-DECORY s.r.o.. 24. 2. 2017

pdf
Dátum zadania: 28.02.2017