Obj 01/03/2017 - vystúpenie dychovej hudby Malačané v cene 300 eur. Dodávateľ: Mgr. Pavol Hallon, PhD.

pdf
Dátum zadania: 08.03.2017