Obj 04/03/2017 - opravy lokálnych porúch na komunikáciách použitím infratechnológie v sume 33,60 Eur s DPH/1m2. Dodávateľ: CoMS s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 15.03.2017