Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno - rekondičná telesná výchova. 16. 3. 2017

pdf
Dátum zadania: 16.03.2017