Obj 05/03/2017 - rekonštrukcia oplotenia športového areálu v celkovej sume 7.984,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Kovanič „KOVANIČ“

pdf
Dátum zadania: 22.03.2017