Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Tenisový oddiel Lozorno. 22.3.2017

pdf
Dátum zadania: 22.03.2017