Zápis a zvukový záznam z 2. zasadnutia OZ 22. 2. 2017

pdf
Dátum zadania: 24.03.2017