Obj 06/03/2017 - objednávame si rekonštrukciu kúrenia v ZŠ Lozorno v celkovej sume 72.957,60 Eur s DPH. Dodávateľ: RealPlus Stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 27.03.2017