Obj 01/04/2017 - výmena hlavnych a podružných ističov verejného osvetlenia v celkovej sume 786,02 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 10.04.2017