Rozhodnutie o umiestnení stavby So 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica. 11. 4. 2017

pdf
Dátum zadania: 12.04.2017