Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Lozorňáček - Centrum detí a rodiny. 13. 4. 2017

pdf
Dátum zadania: 13.04.2017