Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Klub turistov Lozorno. 19. 4. 2017

pdf
Dátum zadania: 20.04.2017