Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lozorno za rok 2016

pdf
Dátum zadania: 20.04.2017