Obj 02/04/2017 - vybudovanie spevnenej plochy pre smetné nádoby v celkovej sume 1054,36 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 21.04.2017