Obj 03/04/2017 - oprava chodníka na Novej ulici v celkovej sume 345,67 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 21.04.2017