Obj 04/04/2017 - oprava a rekonštrukcia spevnenej plochy pri tenisovych kurtoch v celkovej sume 1.085,74 s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 21.04.2017