Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie. Prevádzkovateľ: LOZORNO spol. s.r.o.. 27. 4. 2017

pdf
Dátum zadania: 27.04.2017