Obj 02/05/2017 - obecný informačno navigačný systém do obce : liZ-IS, UZ-19, UZ-20, UZ- 21 v celkovej sume 1 715,40 Eur s DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 02.05.2017