Obj 03/05/2017 - oprava chodníka oproti MŠ v Lozorne v celkovej sume 994,18 Eur s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 02.05.2017