Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1 -SC1 21/122-2015/22/3. Veriteľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 9. 5. 2017

pdf
Dátum zadania: 09.05.2017