Obj 04/05/2017 - poradenské a konzultačné služby pri príprave projektovej žiadosti: Modernizácia odborných učební základnej školy v obci Lozorno v celkovej sume 1.200 Eur s DPH. Dodávateľ: CNS EuroGrants s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 10.05.2017