Oznámenie - upovedomenie o podaní odvolania - odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SU-959/2016.

pdf
Dátum zadania: 18.05.2017