Obj 05/05/2017 - geometrický plán na zameranie cesty a zeleného pásu v lokalite Záhumenice v celkovej sume 18.240,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Žigo

pdf
Dátum zadania: 19.05.2017