Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno. 26. 05. 2017

pdf
Dátum zadania: 26.05.2017