Rozhodnutie - Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - zamieta odvolania a potvrdzuje napadnuté rozhodnutie č.j. SU-359/2016 zo dňa 02.11.2016

pdf
Dátum zadania: 30.05.2017