Zmluva č. 37023 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR. 1. 6. 2017

pdf
Dátum zadania: 01.06.2017