Začatie stavebného konania na stavbu Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica (v prílohách oznamenie a mapka)

pdf pdf
Dátum zadania: 13.06.2017