Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie. MAN Truck & Bus center Bratislava.

pdf
Dátum zadania: 19.06.2017