Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho rokovania. Stavba MAN Truck & Bus center Bratislava (verejná vyhláška a koordinačná situácia v prílohách)

pdf pdf
Dátum zadania: 19.06.2017