Rozhodnutie Predsedu NR SR z 23.júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

pdf
Dátum zadania: 28.06.2017