Obj 03/07/2017 - výstavba urnových miest - 7 hrobiek, každá pre 4 urny, v celkovej sume 873,60 Eur s DPH. Dodávateľ: H.L.Stav, spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 17.07.2017