Obj 07/07/2017 - údržba cintorína a domu smútku v Lozorne v mesiacoch 8/2017 a 9/20 17 v sume 850,- Eur/mesiac. Dodávateľ: Pohrebníctvo Ecker s r.o.

pdf
Dátum zadania: 28.07.2017