Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

pdf
Dátum zadania: 21.08.2017