Stavebné povolenie na stavbu Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica

pdf
Dátum zadania: 21.08.2017