Obj 08/08/2017 - obnova dopravného značenia v obci Lozorno v celkovej sume 940,90 Eur s DPH. Dodávateľ: Mobilita servis spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 22.08.2017