Obj 09/08/2017 - vybudovanie pätiek pod kontajner na Jelšovej ulici v celkovej sume 599,68 Eur bez DPH. Dodávateľ: N. L. stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 23.08.2017