Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Dobrovoľný obecný hasičský zbor. 30.08.2017

pdf
Dátum zadania: 30.08.2017