VZN- ZRUŠENÉ - VZN 1/2017 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 30.08.2017