Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb... Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s..16.8.2017

pdf
Dátum zadania: 31.08.2017